z zasadami
Szkoła
SKUTECZNE
METODY NAUCZANIA
PARTNER BRITISH
COUNCIL
lat
30
doświadczenia
Parallax Effect

Warunki płatności

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kursów grupowych i indywidualnych.

Cena kursu obejmuje:

 

 • ilość godzin zajęć zgodnie z cennikiem kursu (godz. lekc. trwa 45 min.)
 • test diagnostyczny i rozmowę kwalifikacyjną
 • materiały uzupełniające i dodatkowe
 • 20%rabatu na zakup podręczników renomowanych wydawnictw
 • testy bieżące i testy semestralne
 • pisemne i ustne egzaminy próbne w grupach certyfikatowych
 • konsultacje z lektorem w szkole i za pomocą poczty elektronicznej
 • korzystanie z biblioteki językowej
 • świadectwo ukończenia kursu zgodne z wymogami MEN
 • kompleksową obsługę administracyjną

 

Ceny kursów uzależnione są od ich rodzaju, częstotliwości spotkań, oraz formy płatności i rabatu. Skontaktuj się z sekretariatem Szkoły, a otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące kursów grupowych i indywidualnych.

Opłaty za kurs dokonuje się jednorazowo przed
rozpoczęciem kursu lub w ratach:

 • I rata minimum 50% ceny, płatne przed rozpoczęciem kursu.
 • II rata  płatna przed upływem 4 tygodni kursu.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu opłat.

Za kurs można zapłacić gotówką w siedzibie Szkoły lub przelewem na konto bankowe:
SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

89 1500 1706 1217 0005 4499 0000

 

Rabaty oferujemy:

 • Słuchaczom uczestniczącym jednocześnie w dwóch kursach
 • Rodzeństwu
 • Studentom (po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej) – tylko w semestrze zimowym

Zapraszamy na nasze kursy!

W celu skorzystania z oferty szkoły prosimy o kontakt z sekretariatem