Niemiecki
DLA MŁODZIEŻY
Parallax Effect
JĘZYK NIEMIECKI

Kursy ogólne dla młodzieży  A1 – B2

Szkoła Języków Obcych Proficiency

Zajęcia rozwijają wszystkie umiejętności językowe: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu oraz pisanie, ze szczególnym naciskiem na umiejętność komunikacji.

Z tego względu, zajęcia prowadzone są w docelowym języku obcym. Pracujemy w oparciu o podręcznik i ćwiczenia oraz materiały autorskie szkoły, wykorzystując sprzęt audiowizualny. Dbając o wysoką jakość kursu, wymagamy od siebie i od ucznia systematycznej pracy, zarówno na zajęciach jak i w domu. Integralną część kursu stanowi praca domowa oraz cotygodniowe testy ze słownictwa. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach sekretariat szkoły przesyła mailowo zakres pracy domowej na następne zajęcia. Podczas semestru wysyłane są do rodziców okresowe sprawozdania z postępów w nauce słuchacza.

Uwzględniamy potrzeby uczniów w zakresie przygotowania do czekających ich egzaminów. Każdy semestr jest podsumowany testem semestralnym, którego zaliczenie warunkuje kontynuację nauki w następnym semestrze. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów w miłej atmosferze.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 60 min. lub 1x w tygodniu po 90 min. Cena kursu uzależniona jest od częstotliwości zajęć i ilości osób w grupie.

Dołącz do słuchaczy szkoły Proficiency

Stawiamy jasne cele, na bieżąco weryfikujemy postępy w nauce i motywujemy do systematycznej pracy. Organizujemy warsztaty językowe oraz konsultacje i doradzamy, jak rozwinąć swój potencjał językowy.

Proponowane dodatkowe kursy :