Niemiecki
DLA DOROSŁYCH
Parallax Effect
JĘZYK NIEMIECKI

Kursy ogólne dla dorosłych A1 – B2

Szkoła Języków Obcych Proficiency

Zajęcia rozwijają wszystkie umiejętności językowe: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu oraz pisanie, ze szczególnym naciskiem na umiejętność komunikacji.

Z tego względu, zajęcia prowadzone są w docelowym języku obcym. Od samego początku kursu motywujemy naszych słuchaczy do wypowiadania się tylko w tym języku, niezależnie od poziomu zaawansowania słuchacza. Łączymy tradycyjną metodę nauczania, pracując w oparciu o podręcznik, ćwiczenia i materiały autorskie szkoły, z metodą nowoczesną, wykorzystując sprzęt audiowizualny. Na życzenie słuchaczy wprowadzamy elementy języka branżowego, np. Business English.

Dbając o wysoką jakość kursu, wymagamy od siebie i od ucznia systematycznej pracy, zarówno na zajęciach jak i w domu. Integralną część kursu stanowi praca domowa oraz cotygodniowe testy ze słownictwa. W przypadku nieobecności słuchacza, sekretariat szkoły przesyła mailowo zakres pracy domowej na następne zajęcia. Każdy semestr jest podsumowany testem semestralnym. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów w miłej atmosferze.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 60 min. lub 1x w tygodniu po 90 min. Cena kursu uzależniona jest od częstotliwości zajęć i ilości osób w grupie.

Dołącz do słuchaczy szkoły Proficiency

Stawiamy jasne cele, na bieżąco weryfikujemy postępy w nauce i motywujemy do systematycznej pracy. Organizujemy warsztaty językowe oraz konsultacje i doradzamy, jak rozwinąć swój potencjał językowy.

Proponowane dodatkowe kursy :