Niemiecki
KURSY
CERTYFIKATOWE
Parallax Effect
JĘZYK NIEMIECKI

Goethe-Zertifikat poziom B1

Szkoła Języków Obcych Proficiency

Kurs trwa dwa semestry – zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 90 minut. 

Grupy liczą od 5 do 8 osób.Po zakończeniu kursu słuchacze mają możliwość zdawania egzaminu  organizowanego przez Goethe Institut. Certyfikat ten uznawany jest w Niemczech i w wielu innych krajach za dowód solidnej znajomości podstaw języka niemieckiego.

Certyfikat jest ważny bezterminowo.

Więcej informacji na temat egzaminu można znaleźć na stronie:
http://www.goethe.de/dll/prf/pba/zdt/bst/deindex.htm

Dołącz do słuchaczy szkoły Proficiency

Stawiamy jasne cele, na bieżąco weryfikujemy postępy w nauce i motywujemy do systematycznej pracy. Organizujemy warsztaty językowe oraz konsultacje i doradzamy, jak rozwinąć swój potencjał językowy.

JĘZYK NIEMIECKI

Goethe-Zertifikat  poziom B2

Szkoła Języków Obcych Proficiency

Kurs trwa dwa semestry – zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 90 minut. 

Grupy liczą od 5 do 8 osób.Po zakończeniu kursu słuchacze mają możliwość zdawania egzaminu  organizowanego przez Goethe Institut.

Certyfikat ten akceptowany jest przez niektóre wyższe uczelnie w Niemczech jako świadectwo opanowania języka w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów lub w staraniach o pracę w Niemczech.

Certyfikat jest ważny bezterminowo.

Więcej informacji na temat egzaminu można znaleźć na stronie:
http://www.goethe.de/dll/prf/pba/zdt/bst/deindex.htm

Dołącz do słuchaczy szkoły Proficiency

Stawiamy jasne cele, na bieżąco weryfikujemy postępy w nauce i motywujemy do systematycznej pracy. Organizujemy warsztaty językowe oraz konsultacje i doradzamy, jak rozwinąć swój potencjał językowy.

Proponowane dodatkowe kursy :