Angielski
DLA MŁODZIEŻY
Parallax Effect
JĘZYK ANGIELSKI

Kursy ogólne dla młodzieży  A1 – B2

Szkoła Języków Obcych Proficiency

Zajęcia rozwijają wszystkie umiejętności językowe: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu oraz pisanie, ze szczególnym naciskiem na umiejętność komunikacji.

Z tego względu, zajęcia prowadzone są w docelowym języku obcym. Pracujemy w oparciu o podręcznik i ćwiczenia oraz materiały autorskie szkoły, wykorzystując sprzęt audiowizualny. Dbając o wysoką jakość kursu, wymagamy od siebie i od ucznia systematycznej pracy, zarówno na zajęciach jak i w domu. Integralną część kursu stanowi praca domowa oraz cotygodniowe testy ze słownictwa. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach sekretariat szkoły przesyła mailowo zakres pracy domowej na następne zajęcia. Podczas semestru wysyłane są do rodziców okresowe sprawozdania z postępów w nauce słuchacza.

Uwzględniamy potrzeby uczniów w zakresie przygotowania do czekających ich egzaminów. Każdy semestr jest podsumowany testem semestralnym, którego zaliczenie warunkuje kontynuację nauki w następnym semestrze. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów w miłej atmosferze.

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 90 minut. Grupy liczą  od 8 do 12 osób lub 5 – 7 osób

Kursy indywidualne dla dzieci i młodzieży

 

  • Korepetycje dla dzieci i młodzieży, która potrzebuje pomocy w opanowaniu zagadnień programowych z języka angielskiego w szkole podstawowej, gimnazjum lub średniej. Zajęcia odbywają się jednorazowo lub w formie cyklu.
  • Lekcje indywidualne  minimum 10 lekcji. Program dostosowany jest do potrzeb słuchacza, który decyduje o długości i częstotliwości zajęć.

Cena godziny lekcyjnej od 95 zł/45min – w zależności od poziomu kursu.

Dołącz do słuchaczy szkoły Proficiency

Stawiamy jasne cele, na bieżąco weryfikujemy postępy w nauce i motywujemy do systematycznej pracy. Organizujemy warsztaty językowe oraz konsultacje i doradzamy, jak rozwinąć swój potencjał językowy.

Proponowane dodatkowe kursy :