Angielski
DLA DOROSŁYCH
Parallax Effect
JĘZYK ANGIELSKI

Kursy ogólne dla dorosłych A1 – B2

Szkoła Języków Obcych Proficiency

Zajęcia rozwijają wszystkie umiejętności językowe: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu oraz pisanie, ze szczególnym naciskiem na umiejętność komunikacji.

Z tego względu, zajęcia prowadzone są w docelowym języku obcym. Od samego początku kursu motywujemy naszych słuchaczy do wypowiadania się tylko w tym języku, niezależnie od poziomu zaawansowania słuchacza. Łączymy tradycyjną metodę nauczania, pracując w oparciu o podręcznik, ćwiczenia i materiały autorskie szkoły, z metodą nowoczesną, wykorzystując sprzęt audiowizualny. Na życzenie słuchaczy wprowadzamy elementy języka branżowego, np. Business English.

Dbając o wysoką jakość kursu, wymagamy od siebie i od ucznia systematycznej pracy, zarówno na zajęciach jak i w domu. Integralną część kursu stanowi praca domowa oraz cotygodniowe testy ze słownictwa. W przypadku nieobecności słuchacza, sekretariat szkoły przesyła mailowo zakres pracy domowej na następne zajęcia. Każdy semestr jest podsumowany testem semestralnym. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów w miłej atmosferze.

Zajęcia odbywają się 2x lub 1x w tygodniu po 90 minut. Grupy liczą od 8 do 12 osób lub 5 – 7 osób. Cena kursu jest uzależniona od ilości osób w grupie.

Dołącz do słuchaczy szkoły Proficiency

Stawiamy jasne cele, na bieżąco weryfikujemy postępy w nauce i motywujemy do systematycznej pracy. Organizujemy warsztaty językowe oraz konsultacje i doradzamy, jak rozwinąć swój potencjał językowy.

JĘZYK ANGIELSKI

Pre – Advanced poziom B2 +

Szkoła Języków Obcych Proficiency

Celem kursu jest doskonalenie wszystkich umiejętności językowych, z naciskiem położonym na konwersację oraz rozumienie ze słuchu.

Podczas kursu wykorzystywane są materiały na poziomie B2+, ale nie ćwiczy się typowych umiejętności egzaminacyjnych.  Jednocześnie omawiane są zagadnienia gramatyczne wynikające z potrzeb słuchaczy i programu podręcznika. Integralną część kursu stanowi również praca w domu oraz testy sprawdzające postępy w nauce.

Podczas zajęć wykorzystywane są artykuły z czasopism anglojęzycznych, filmy edukacyjne, oraz autorskie materiały lektora. Sale wyposażone są w pomoce audiowizualne, które wykorzystywane są podczas każdej jednostki lekcyjnej. Na zajęciach panuje miła atmosfera.

Zajęcia odbywają się 2 lub 1 x w tygodniu po 90 minut. Grupy liczą od 8 do 12 osób lub 5 – 7 osób. Cena kursu jest uzależniona od częstotliwości zajęć i ilości osób w grupie.

Dołącz do słuchaczy szkoły Proficiency

Stawiamy jasne cele, na bieżąco weryfikujemy postępy w nauce i motywujemy do systematycznej pracy. Organizujemy warsztaty językowe oraz konsultacje i doradzamy, jak rozwinąć swój potencjał językowy.

JĘZYK ANGIELSKI

Konwersacyjny poziom C1

Szkoła Języków Obcych Proficiency

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, które zdały egzamin Cambridge English: First (FCE) lub są na tym poziomie znajomości języka.

Kurs odbywa się 1 x w tygodniu po 90 minut. Grupy liczą od 5 -8 osób.

Celem kursu jest doskonalenie wszystkich umiejętności językowych, z naciskiem położonym na konwersację. Podczas kursu wykorzystywane są materiały na poziomie CAE, ale nie ćwiczy się typowych umiejętności egzaminacyjnych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręcznik na poziomie C1 i koncentrują się na konwersacji oraz rozumieniu ze słuchu, ale jednocześnie omawiane są zagadnienia gramatyczne wynikające z potrzeb słuchaczy i programu podręcznika.

Integralną część kursu stanowi również praca w domu oraz testy sprawdzające postępy w nauce. Podczas zajęć wykorzystywane są artykuły z czasopism anglojęzycznych, filmy edukacyjne, oraz autorskie materiały lektora. Sale wyposażone są w pomoce audiowizualne, które wykorzystywane są podczas każdej jednostki lekcyjnej. Na zajęciach panuje miła atmosfera.

Dołącz do słuchaczy szkoły Proficiency

Stawiamy jasne cele, na bieżąco weryfikujemy postępy w nauce i motywujemy do systematycznej pracy. Organizujemy warsztaty językowe oraz konsultacje i doradzamy, jak rozwinąć swój potencjał językowy.

Kursy indywidualne dla dorosłych
  • Lekcje indywidualne (poziom A1-C2) minimum 10 lekcji. Program dostosowany jest do potrzeb słuchacza, który decyduje o długości i częstotliwości zajęć.

Cena godziny lekcyjnej od 75 zł/45min – w zależności od poziomu kursu.

Proponowane dodatkowe kursy :