z zasadami
Szkoła
SKUTECZNE
METODY NAUCZANIA
PARTNER BRITISH
COUNCIL
lat
30
doświadczenia
Parallax Effect

Dlaczego  Proficiency ?

Stawiamy jasne cele, weryfikujemy postępy w nauce i motywujemy do systematycznej pracy.

Bo jesteśmy pionierami…

Powstaliśmy w 1988 roku jako pierwsza prywatna szkoła językowa w Trójmieście. 

Bo to nie sieciówka…

Jedna siedziba, a nie liczne filie, zapewnia brak anonimowości, indywidualne podejście do ucznia i przyjazną atmosferę.

Jesteśmy zarejestrowani w Pomorskim Kuratorium Oświaty jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego.

Ponad 30 lat doświadczeń to wystarczająco, by mówić o własnej tradycji, którą łączymy z nowoczesnymi metodami nauczania, nieustannie się szkoląc i podnosząc kwalifikacje.

Stawiamy na jakość. Znamy naszych słuchaczy i ich wymagania. Zarówno dorosłych , jak i najmłodszych uczniów skutecznie motywujemy do systematycznej nauki. Cotygodniowe testy oraz praca domowa to utrwalenie wiedzy zdobytej na zajęciach. W razie nieobecności lektor informuje mailowo ucznia o zakresie pracy domowej. Poza tym, mamy stały kontakt z rodzicami, którym dostarczamy na bieżąco informacji o postępach dzieci w nauce i ustalamy wspólnie cele, do których zmierzamy.

Bo nasi lektorzy…

mają odpowiednie wykształcenie kierunkowe, czyli ukończone wyższe studia filologiczne o specjalizacji nauczycielskiej i nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje na szkoleniach i studiach podyplomowych.

Bo nic na skróty…

Starannie dobieramy poziom grupy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i bezpłatnego testu diagnostycznego, uwzględniając wiek słuchacza

Posiadają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych i dostosowują metody nauczania i techniki prowadzenia zajęć do potrzeb grupy.

Są w stałej współpracy z konsultantem metodycznym, Joanną Tillack, która regularnie hospituje zajęcia wszystkich nauczycieli oraz ocenia prawidłowość i skuteczność procesu nauczania.

Organizujemy warsztaty językowe oraz konsultacje i doradzamy, jak rozwinąć swój potencjał językowy. Wymagamy dużo od ucznia, ale tyle samo od siebie!

mrt

JOANNA TILLACK – absolwentka filologii angielskiej,
lektor i konsultant metodyczny w Szkole Proficiency
od 1989, egzaminator (poziomy A1-C2), współpracujący
z Fundacją British Council;

Specjalizuje się w kursach certyfikatowych: Starters, Movers
i Flyers oraz KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS.